Money.pl - Kliknij po wicej
Gieda
GPW 2020-09-25 18:58
WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-09-25
USD 3,9016 +0,47%
EUR 4,5477 +0,45%
CHF 4,2095 +0,23%
GBP 4,9802 +0,68%
Wspierane przez Money.pl
opublikowano: 8 kwietnia 2016 w kategorii: Ubezpieczenia komentarze: 0 NAJNOWSZE

Nowe reguły gry na rynku ubezpieczeniowym

Od wielu lat trwały prace nad rozwiązaniami prawnymi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. W wynikustarań dn. 23 lutego ukazała się ?Insurance Distribution Directive? (IDD), która reguluje wyżej wspomnianą kwestię na szczeblu unijnym. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom zaproponowanym przez Unię Europejską.

Od wielu lat trwały prace nad rozwiązaniami prawnymi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. W wyniku starań dn. 23 lutego ukazało się ?Insurance Distribution Directive? (IDD), które reguluje wyżej wspomnianą kwestię na szczeblu unijnym. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom zaproponowanym przez Unię Europejską.

Dyrektywa, przede wszystkim skupia się na ułatwieniu przekazu informacji dotyczących produktów ubezpieczeniowych. Często są one opisane trudnym, ciężko przyswajalnym językiem dla laika. Teraz podstawowe dane, np. opis ubezpieczenia, jego suma i rodzaje ryzyka, mają być przejrzyste i krótkie. W przypadku sprzedaży produktów łączonych, Klient powinien mieć świadomość tego czy jest możliwość oddzielnego zakupu proponowanych usług. Pomysły obejmują również uproszczenie sposobu wynagradzania ubezpieczycieli, by wyeliminować sytuacje w których dystrybutor proponuje ofertę która będzie mu przynosić większy zysk, a niekoniecznie będzie dopasowana do potrzeb Klienta.

W wyniku wprowadzenia nowej dyrektywy IDD rządy poszczególnych państw mogą swobodnie tworzyć przepisy, dopóki nie będą one sprzeczne z zapisami wydanymi w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej. Prowadzić ma to do harmonizacji rynku ubezpieczeniowego w strefie unijnej. Jednak głównym powodem prawnego uregulowania tej kwestii jest ochrona Klienta, oraz nałożenie większej liczby obowiązków na wszystkich pośredników ubezpieczeniowych. Wyłączeni z tego są tylko ci, którzy oferują dodatkowe ubezpieczenia do towarów i usług, przy konkretnych warunkach i limitach ustalonych przez UE.

Jak dyrektywa odnosi się do polskich realiów?

Nowe rozwiązania nakładają obowiązek informowania Klienta z kim ma do czynienia ? agentem czy brokerem. W Polsce, już istnieje podział na te dwie kategorie, bowiem posiadamy rejestry pośredników z wyznaczeniem w jakim charakterze pracują. Dobre praktyki stworzone w Polskiej Izbie Ubezpieczeń są tożsame z zadaniem uproszczenia informowania zawartego w dyrektywie. Ponadto, prawo krajowe już teraz nakłada na polskich dystrybutorów ubezpieczeniowych przymus zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o wyższej sumie gwarancyjnej niż ustalona kwota przez UE.

IDD na pewno może pomóc klientom aby łatwiej rozumieli produkty. Da ona też większe bezpieczeństwo i pewność, że doradca oferujący rozwiązania robi to z rzetelnością.

0 koment.

lub zadaj pytanie ekspertowi

Każdy komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych komentarzy.