Money.pl - Kliknij po wicej
Gieda
GPW 2020-05-29 08:12
WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-05-28
USD 4,0244 -0,64%
EUR 4,4264 -0,26%
CHF 4,1494 -0,51%
GBP 4,9316 -1,03%
Wspierane przez Money.pl
opublikowano: 6 lipca 2015 w kategorii: Świat komentarze: 0 NAJNOWSZE

Grecki kryzys

Grecja w 2002 roku przyjęła euro na swoją walutę, co stało się jedną z przyczyn kryzysu który wystąpił 8 lat później. Jak potoczyły się od tego czasu losy kraju?

Grecja w 2002 roku przyjęła euro na swoją walutę, co stało się jedną z przyczyn kryzysu który wystąpił 8 lat później. Jak potoczyły się od tego czasu losy kraju?

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w swych zapisach mówi o tzw. kryteriach konwergencji nominalnej. Mają one na celu pomoc w ocenie możliwości funkcjonowania państwa w strefie euro. Komisja Europejska na podstawie danych statystycznych uznała, że Grecja wypełnia warunki, jednak okazało się iż opinia ta została wystawiona na podstawie błędnych informacji.

Kraj systematycznie przekraczał planowane wydatki, miał problemy ze ściąganiem podatków, przeznaczał pieniądze na sektory które nie generują wzrostu gospodarczego (np. publiczny). Doprowadziło to do aprecjacji kursu walutowego, co sprzyjało pogorszeniu salda na rachunku obrotów bieżących. Dopiero kryzys z 2010 roku ukazał problemy z jakimi boryka się państwo, które przedstawiło fałszywe dane do Eurostatu. Podano w nich, że deficyt sektora g.g. będzie wynosił 3,7% PKB w 2009 r., faktycznie przekroczył jednak 13% PKB. Wynikiem tego kroku, podjętego przez poprzedni grecki rząd, była utrata wiarygodności na arenie międzynarodowej. Agencje ratingowe obniżyły oceny kraju przez wzgląd na ryzyko jego niewypłacalności. Sytuacja ta, razem ze zmianami na rynku w strefie euro, zakłóciły płynność systemu bankowego państwa. Finalnym skutkiem tej sytuacji był wzrost kosztów pożyczek zaciągniętych przez greckie podmioty.

Istotnym jest że traktat nie uwzględnia możliwości wystąpienia bądź wykluczenia państwa ze strefy euro, bez utraty statusu państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W 2010 roku wypracowano kilka rozwiązań dla Grecji, np. wykluczenie jej ze strefy euro, ogłoszenie bankructwa, czy zaakceptowany fundusz pomocowy. Mimo przyjęcia środków zaoferowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, można było zauważyć, że społeczeństwo opowiadało się raczej za odrzuceniem euro. Dwa lata po kryzysie powstał nawet termin ?Grexit?, który oznaczał możliwość wyjścia Grecji z europejskiej strefy walutowej. Kraj od tego czasu stał się uzależniony od pomocy finansowej z MFW oraz UE, w połowie 2013 roku liczba ta sięgała astronomicznej sumy 200 mld euro i wzrosła do 240 mld. Na mocy porozumienia Aten z Brukselą w lutym bieżącego roku, gdzie Grecja zobowiązała się do podjęcia głębokiego procesu reform, przedłużono program pomocy finansowej do końca czerwca. Rząd potwierdził również wywiązanie się ze spłaty zobowiązań wobec wierzycieli na czas. Do 30 czerwca państwo powinno zwrócić 1,6 mld euro do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jednak grecki rząd oznajmił że tego nie uczyni i poprosił o przedłużenie terminu spłaty swego zadłużenia do listopada. To pierwsza taka sytuacja w historii, kiedy kraj rozwinięty nie jest w stanie spłacić raty zadłużenia wobec MFW.

5 lipca 2015 roku odbyło się ogólnonarodowe referendum, dotyczące reform zaproponowanych przez Komisję Europejską, MFW oraz Europejski Bank Centralny. Grecy odrzucili program oszczędności, a w Europie może zostać to odebrane jako chęć wyjścia kraju ze strefy euro. Unia mimo trudności jest skłonna jednak do negocjacji. Zmiany nastąpią również w rządzie, ponieważ ze stanowiska ministra finansów zrezygnował Janis Warufakis.

Aktualizacja [20.07.2015]
Grecja uzyskała dziś 7 miliardów euro pożyczki z unijnego funduszu ratunkowego. Pozwoliło to państwu na spłatę około 2 miliardów euro długu wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

0 koment.

lub zadaj pytanie ekspertowi

Każdy komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych komentarzy.