Money.pl - Kliknij po wicej
Gieda
GPW 2021-01-22 14:44
WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-01-22
USD 3,7255 -0,15%
EUR 4,5354 +0,10%
CHF 4,2102 +0,12%
GBP 5,0920 -0,63%
Wspierane przez Money.pl
opublikowano: 5 października 2016 w kategorii: Oszczędzanie komentarze: 0 NAJNOWSZE

Stwierdzenie "Pewne jak w banku..." według nowej ustawy o BFG

W ostatnich miesiącach wystąpiło kilka ważnych wydarzeń. Był np. Brexit, podwyższenie płac minimalnych, cały czas również głośno również o frankowiczach. W świetle reflektorów tych medialnych wydarzeń można nie zauważyć np. bardzo ważnej ustawy, która wchodzi w życie w październiku

W ostatnich miesiącach wystąpiło kilka ważnych wydarzeń. Był np. Brexit, podwyższenie płac minimalnych, cały czas również głośno również o frankowiczach. W świetle reflektorów tych medialnych wydarzeń można nie zauważyć np. bardzo ważnej ustawy, która wchodzi w życie w październiku. Pod lupę warto wziąć nową ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Na stronie BFG w aktualnościach są napisane same plusy tej ustawy i rzeczywiście niektóre zapisy są w niej korzystniejsze ale czy wszystkie? Analizując ustawę warto zwrócić uwagę na kilka ciekawych zapisów.

Pierwszy interesujący brzmi:

Art.201.1. Fundusz może bez zgody właścicieli oraz wierzycieli podmiotu w restrukturyzacji, dokonać:

1) Umorzenia lub konwersji zobowiązań w celu dokapitalizowania podmiotu w restrukturyzacji

Z punktu widzenia prawa klient składając depozyt w banku przenosi własność środków na bank a jemu pozostaje wobec banku wierzytelność.

Kodeks cywilny dodatkowo mówi:

KC Art. 720 §1 Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuję się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

KC Art.508. Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

Dodatkowo Konstytucja RP mówi:

Art.64.1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo do dziedziczenia.

Porównując Konstytucję i Kodeks Cywilny z nową Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym obywatel ma... albo raczej nie ma prawa do własności w razie restrukturyzacji banku.

Można w tej sytuacji stwierdzić, że to niezgodne z KC oraz z Konstytucją, ale nowa Ustawa to przewidziała w kolejnym zapisie:

Art. 105.3. Prawomocny wyrok sądu administracyjnego stwierdzający wydanie przez Fundusz decyzji z naruszeniem prawa nie wpływa na ważność czynności prawnych dokonanych na jej podstawie i nie stanowi przeszkody do prowadzenia przez Fundusz działań na jej podstawie.

Dodatkowo jest jeszcze jeden ciekawy zapis:

Art. 16. Do odpowiedzialności majątkowej pracowników Funduszu nie stosuje się przepisów z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Ministerstwo finansów twierdzi:

Nic tak nie dodaje pewności w działaniu jak brak odpowiedzialności. (tym bardziej że w decyzjach nie za swój majątek)

Analizując nowe regulacje BFG w razie problemów jakiegokolwiek Banku jest otwarta furtka na to aby zastanowić się na stwierdzeniem:

PEWNE JAK W BANKU...?

autor: Mariusz Bijak

 

0 koment.

lub zadaj pytanie ekspertowi

Każdy komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych komentarzy.