Money.pl - Kliknij po wicej
Gieda
GPW 2020-09-25 18:58
WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-09-25
USD 3,9016 +0,47%
EUR 4,5477 +0,45%
CHF 4,2095 +0,23%
GBP 4,9802 +0,68%
Wspierane przez Money.pl
opublikowano: 24 marca 2016 w kategorii: Finanse osobiste komentarze: 0 NAJNOWSZE

Jak wygląda sukcesja w bankach?

W dzisiejszych czasach większość społeczeństwa posiada przynajmniej jeden z dostępnych na rynku produktów finansowych. Dostosowując się do współczesnych realiów banki proponują coraz szerszą ofertę w tym zakresie.

W dzisiejszych czasach większość społeczeństwa posiada przynajmniej jeden z dostępnych na rynku produktów finansowych. Dostosowując się do współczesnych realiów banki proponują coraz szerszą ofertę w tym zakresie. Podpisując umowę warto zastanowić się nad tym jak wyglądają zapisy prawne dotyczące dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym czy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom dziedziczenia w Polsce.

Dyspozycja na wypadek śmierci, bo tak nazywa się deklaracja którą możemy złożyć w bankowej placówce, jest podstawą do rozdzielenia zgromadzonych środków między wybrane i zapisane w niej osoby. W złożonych pisemnie dokumentach możemy określić jaką kwotę chcemy przekazać małżonkowi, wstępnym (dzieci, wnuki, itd.), zstępnym (rodzice, dziadkowie, itd.) lub rodzeństwu, w przypadku śmierci. W każdej chwili decyzje podjęte w dyspozycji można zmienić bądź odwołać składając pisemne orzeczenie w banku. Ponadto, liczba zapisobiorców jest nieograniczona.

Już od 1 lipca bieżącego roku do obowiązków banku wchodzi powiadomienie osób o prawie do środków zgromadzonych na rachunku zmarłego, który podjął wcześniej decyzję o podziale swoich oszczędności. Istotnym jest więc, by dane korespondencyjne pokrywały się z rzeczywistym stanem, gdyż ułatwi to dotarcie do zainteresowanych. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje limit wypłacanej kwoty, bez względu na ilość dyspozycji wydanych przez właściciela. Cytując art. 56 ust. 2 ustawy Prawo bankowe: ?kwota wypłaty, (...), nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku?. Jeśli dojdzie do sytuacji, gdzie suma wypłat przekracza wyżej wspomnianą stawkę (w lutym b. r. to ponad 82 000 zł), to pieniądze w pierwszej kolejności przekazywane są do osób zapisanych w późniejszej dyspozycji.

Skoro mamy możliwość zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych, to zastanówmy się nad tak istotnymi kwestiami za życia, by po naszej śmierci nie decydował za nas ktoś inny. Ustalenia związane z sukcesją nie tylko pozwalają uchronić naszą rodzinę od niestabilnej sytuacji, ale również ochronić biznes czy zgromadzony przez lata majątek.

0 koment.

lub zadaj pytanie ekspertowi

Każdy komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych komentarzy.